Tävlingsbestämmelser & Spelregler

Tävlingsbestämmelser

 
1. Varje lag skall, på särskilt formulär, senast 5 minuter före matchstart lämna en fullständig laguppställning till sekretariatet. Endast spelare som upptagits på laguppställningen (och kryssats i) får sättas in under matchens gång.
 
2. Spelare får endast delta i ett lag.
 
3. Om laget ej infunnit sig till utsatt matchtid har tävlingsledningen rätt att omedelbart  utdöma s.k. walk over.
 
4. Om två lag från samma förening hamnar i samma grupp spelas matcherna enligt ett speciellt schema.
 
5. Utvisning för hela matchen innebär alltid avstängning i nästa match. Tävlingskommittén (Boråshallen) avgör om den utvisade skall stängas av i fler matcher.
 
6. Om två eller flera lag tar lika många poäng avgörs de inbördes placeringarna inom gruppen enligt följande:  A Målskillnad  B Flest gjorda mål  C Inbördes möte  D Straffsparksläggning enligt SvFF:s bestämmelser  (När GRUPP avgörs med straffläggning enligt 6 D, räknas varje straffläggning som ny match. Dock räknas det inte som ”spelad match” vid en eller flera matchers avstängning.)
 
7. Protest om regeltolkningar, tvister mm skall lämnas skriftligen senast 15 min. efter att gruppen, utslagsmatchen är färdigspelad. Tävlingskommittén i Boråshallen handlägger dessa ärenden. TK:s beslut kan ej överklagas.  Protestavgift 300:-. Protestavgiften återbetalas om protesten godkänns.
 
I övrigt gäller Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser.
 

Spelregler


Turneringen spelas enligt de inom FIFA gemensamma reglerna för Futsal. Följande undantag/dispenser är beviljade:
 
* Speltiden är 1 x 15 min.  Semifinaler, match om 3:e-pris och final spelas 2 x 10 min inkl. sidbyte.
 
* Antalet spelare är maximerat till 14 per match.
 
* I Mariedal Cup använder vi inte time out.
 
* Fr.o.m. fjärde regelbrottet som renderar direkt frispark döms ”Frispark från den yttre straffpunkten”. Fr.o.m. sjätte regelbrottet vid speltid 2 x 20 min